Opera Workshop med nyskrevet opera av Gisle Kverndokk og Øystein Wiik, i regi av Musikkteaterforum