Produksjon med Den Kulturelle Skolesekken, Akershus Fylkeskommune